Stockholm: DC-NET Workshop om e-infrastrukturen för kulturarvsinstitutioner

Sweden

24-25 October 2011 - DC-NET seminars

Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13, Marieberg, Stockholm.

24 oktober 2011

12.00 - 13.00 Registrering

Block 1: Aktörer för en e-infrastruktur i Sverige

13.00 - 13.30 Inledning

Börje Justrell, Riksarkivet

13.30 - 14.00 Presentation av samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet -

Rolf Källman, Riksarkivet

14.00 - 14.30 SUNET och Vetenskapsrådet

Hans Wallberg, SUNET

Eva Stensköld, Vetenskapsrådet

14.30 -15.00   EU-projektet DC-net (Digital Cultural Heritage Network)

Börje Justrell, Riksarkivet

15.00 -15.30 Kaffe

Block 2 A: Behov av bredbandsuppkoppling

15.30 - 16.00 DC-net - nationell och internationell enkät om behov av uppkoppling

Sanja Halling, Riksarkivet

16.00 - 16.30 Behov av uppkoppling: Case 1

Lars Ilshammar, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

16.30 - 17.30  Diskussion

Diskussionsledare: Rolf Källman

25 oktober 2011

Block 2 B: Tjänsteutbud för e-infrastruktur

09.00 - 09.30 Inledning

Börje Justrell och Sanja Halling, Riksarkivet

09.30 - 10.00 Tjänsteutbud - Case 2

Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet  

10.00 - 10.30  Diskussion

 

Diskussionsledare: Eva Stensköld, Vetenskapsrådet

10.30 - 11.30  Kaffe

11.30 - 12 00 Sammanfattning

Börje Justrell och Sanja Halling, Riksarkivet

 

Documents to download